Povezave

Rekreacijsko turistični center Zatrnik d.o.o.
Zatrnik 118
4247 Zgornje Gorje
Matična številka: 8501912000
Davčna številka: SI 73323772
E-mail: info@zatrnik.com


Gostilna Zatrnik Pr’ Jagru
Zatrnik-Krnica 82
4247 Zg. Gorje
+ 386 59 96 02 72
+ 386 41 61 68 79
+ 386 51 41 40 37
http://www.gostilna-zatrnik.si/


Planina Kranjska dolina
Krnica 93
4247 Zgornje Gorje
www.kranjska-dolina.si


Turistično društvo Gorje
Zgornje Gorje 6B
4247 Zgornje Gorje
051 621 511


Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27
4260 BLED
Tel.: +386 4 578 02 00
Faks: +386 4 578 02 01
https://www.tnp.si
triglavski-narodni-park@tnp.gov.si


Via Juliana
SI: https://julian-alps.com/sl/p/juliana-trail/42271466/
EN: https://julian-alps.com/en/p/juliana-trail/422714